ETI Предохранитель G2MUQ01/400A/690V aR (200 kA) (арт.4374623)