ETI Предохранитель G2MUQ01/450A/690V aR (200 kA) (арт.4374625)