ETI Предохранитель G2UQ01/450A/690V aR (200 kA) (арт.4374525)