ETI Предохранитель G2UQ01/500A/690V aR (200 kA) (арт.4374526)