ETI Предохранитель G2UQ2/125A/500V gR (200 kA) (арт.4714515)