ETI Предохранитель G2UQ2/200A/500V gR (200 kA) (арт.4714517)