ETI Предохранитель G2UQ2/224A/500V gR (200 kA) (арт.4714518)