ETI Предохранитель G2UQ2/250A/500V gR (200 kA) (арт.4714519)