ETI Предохранитель G2UQ2/315A/500V gR (200 kA) (арт.4714521)