ETI Предохранитель G3MUQ01/1250A/690V aR (200 kA) (арт.4375633)