ETI Предохранитель G3MUQ01/500A/1000V aR (200 kA) (арт.4305626)