ETI Предохранитель G3MUQ01/630A/690V aR (200 kA) (арт.4375628)