ETI Предохранитель G3MUQ01/710A/1000V aR (200 kA) (арт.4305629)