ETI Предохранитель G3MUQ01/710A/690V aR (200 kA) (арт.4375629)