ETI Предохранитель G3MUQ02/1400A/690V aR (200 kA) (арт.4745634)