ETI Предохранитель G3UQ01/1000A/1000V aR (200 kA) (арт.4305532)