ETI Предохранитель G3UQ01/710A/690V aR (200 kA) (арт.4375529)