ETI Предохранитель G3UQ01/800A/690V aR (200 kA) (арт.4375530)