ETI Предохранитель G3UQ2/250A/500V gR (200 kA) (арт.4715519)