ETI Предохранитель G3UQ2/315A/500V gR (200 kA) (арт.4715521)