ETI Предохранитель G3UQ2/425A/500V gR (200 kA) (арт.4715524)