ETI Предохранитель G3UQ2/500A/500V gR (200 kA) (арт.4715526)