ETI Предохранитель M000UQ2/125A/690V gR (200 kA) (арт.4721215)