ETI Предохранитель M000UQ2/20A/690V gR (200 kA) (арт.4721206)