ETI Предохранитель M000UQ2/32A/690V gR (200 kA) (арт.4721208)