ETI Предохранитель M000UQ2/35A/690V gR (200 kA) (арт.4721209)