ETI Предохранитель M000UQ2/40A/690V gR (200 kA) (арт.4721210)