ETI Предохранитель M000UQ2/80A/690V gR (200 kA) (арт.4721213)