ETI Предохранитель M00UQ01/160A/690V aR (200 kA) (арт.4371216)