ETI Предохранитель M00UQ01/16A/690V aR (200 kA) (арт.4371205)