ETI Предохранитель M00UQ01/32A/690V aR (200 kA) (арт.4371208)