ETI Предохранитель M00UQ01/50A/690V aR (200 kA) (арт.4371211)