ETI Предохранитель M00UQ01/80A/690V aR (200 kA) (арт.4371213)