ETI Предохранитель M00UQ02/200A/690V aR (200 kA) (арт.4741217)