ETI Предохранитель M1UQ02/200A/690V aR (200 kA) (арт.4743217)