ETI Предохранитель M1UQ02/315A/690V aR (200 kA) (арт.4743221)