ETI Предохранитель M1UQ2/125A/1200V aR (200 kA) (арт.4733215)