ETI Предохранитель M1UQ2/200A/690V gR (200 kA) (арт.4723217)