ETI Предохранитель M1UQ2/224A/690V gR (200 kA) (арт.4723218)