ETI Предохранитель M1UQ2/63A/690V gR (200 kA) (арт.4723212)