ETI Предохранитель M1UQU-N/224A/690V aR (50kA) (арт.4333215)