ETI Предохранитель M2UQ02/250A/690V aR (200 kA) (арт.4744219)