ETI Предохранитель M2UQ02/315A/690V aR (200 kA) (арт.4744221)