ETI Предохранитель M2UQ02/350A/690V aR (200 kA) (арт.4744222)