ETI Предохранитель M2UQ02/500A/690V aR (200 kA) (арт.4744226)