ETI Предохранитель M2UQ02/630A/690V aR (200 kA) (арт.4744228)