ETI Предохранитель M2UQ2/200A/690V gR (200 kA) (арт.4724217)