ETI Предохранитель M2UQ2/224A/690V gR (200 kA) (арт.4724218)