ETI Предохранитель M2UQ2/315A/1200V aR (200 kA) (арт.4734221)