ETI Предохранитель M2UQ2/315A/690V gR (200 kA) (арт.4724221)